/[TIS-4000 Rel T60]/sun2.4/hsync/Makefile
ViewVC logotype

Diff of /sun2.4/hsync/Makefile

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Revision Graph Revision Graph | View Patch Patch

revision 1.1 by tis4000, Tue Aug 3 17:11:04 1999 UTC revision 1.2 by tis4000, Tue Aug 17 18:59:21 1999 UTC
# Line 11  LIBPATH = ../bin Line 11  LIBPATH = ../bin
11    
12  CODEBASEPATH = /tools/codebase63/source  CODEBASEPATH = /tools/codebase63/source
13    
 DEPEND = $(SHAREPATH)/bin/sun2.4/EPICSmakedepend  
14  INCLUDES = \  INCLUDES = \
15          -I$(SRC) \          -I$(SRC) \
16          -I$(SHAREPATH)/epicsH          -I$(SHAREPATH)/epicsH
# Line 32  OBJS = \ Line 31  OBJS = \
31          hsIOUtils.o \          hsIOUtils.o \
32          hsInit.o          hsInit.o
33    
34  all : hsync  all : depend hsync
35    
36    
37  hsync : $(OBJS) $(LIBS)  hsync : $(OBJS) $(LIBS)
# Line 57  install : hsync Line 56  install : hsync
56  clean :  clean :
57          $(RM) $(OBJS)          $(RM) $(OBJS)
58          $(RM) hsync          $(RM) hsync
59            $(RM) Makefile.depend
60    
61    depend: Makefile.depend
62    
63    Makefile.depend: $(SRCS)
64            $(RM) Makefile.depend
65            $(CC) -M $(ALLDEFINES) $(SRCS) > Makefile.depend
66    
67    include Makefile.depend
68    
 #  
 # use EPICSmakedepend to create dependencies    
 #  
   
 depend::  
         $(DEPEND) -s "#DO NOT DELETE" -- $(ALLDEFINES) -- $(SRCS)  
   
 #DO NOT DELETE  
 #DO NOT DELETE  
   
 hsMain.o: ../../../share/src/hsync/hsMain.c \  
   ../../../share/src/hsync/hsmain.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/sys/param.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/sys/types.h \  
   /usr/include/sys/feature_tests.h /usr/include/sys/machtypes.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/sys/isa_defs.h \  
   /usr/include/sys/select.h /usr/include/sys/time.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/time.h \  
   /usr/include/sys/siginfo.h /usr/include/sys/machsig.h \  
   /usr/include/sys/unistd.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/string.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/stdio.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/signal.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/sys/signal.h \  
   /usr/include/sys/procset.h /usr/include/sys/socket.h \  
   /usr/include/sys/netconfig.h /usr/include/sys/ioctl.h \  
   /usr/include/sys/fcntl.h /usr/include/netinet/in.h \  
   /usr/include/sys/stream.h /usr/include/sys/vnode.h \  
   /usr/include/sys/t_lock.h /usr/include/sys/machlock.h \  
   /usr/include/sys/dki_lkinfo.h /usr/include/sys/dl.h \  
   /usr/include/sys/sleepq.h /usr/include/sys/turnstile.h \  
   /usr/include/sys/pirec.h /usr/include/sys/mutex.h \  
   /usr/include/sys/rwlock.h /usr/include/sys/semaphore.h \  
   /usr/include/sys/condvar.h /usr/include/sys/cred.h /usr/include/sys/uio.h \  
   /usr/include/vm/seg_enum.h /usr/include/sys/poll.h \  
   /usr/include/sys/strmdep.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/sys/byteorder.h \  
   /usr/include/netinet/tcp.h /usr/include/netdb.h \  
   ../../../share/epicsH/error.h /usr/include/errno.h \  
   /usr/include/sys/errno.h /usr/include/syslog.h /usr/include/sys/syslog.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/stdarg.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/va-sparc.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/sys/stat.h \  
   ../../../share/epicsH/avl.h ../../../share/epicsH/msgMon.h  
 hsIOUtils.o: ../../../share/src/hsync/hsIOUtils.c \  
   ../../../share/src/hsync/hsmain.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/sys/param.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/sys/types.h \  
   /usr/include/sys/feature_tests.h /usr/include/sys/machtypes.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/sys/isa_defs.h \  
   /usr/include/sys/select.h /usr/include/sys/time.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/time.h \  
   /usr/include/sys/siginfo.h /usr/include/sys/machsig.h \  
   /usr/include/sys/unistd.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/string.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/stdio.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/signal.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/sys/signal.h \  
   /usr/include/sys/procset.h /usr/include/sys/socket.h \  
   /usr/include/sys/netconfig.h /usr/include/sys/ioctl.h \  
   /usr/include/sys/fcntl.h /usr/include/netinet/in.h \  
   /usr/include/sys/stream.h /usr/include/sys/vnode.h \  
   /usr/include/sys/t_lock.h /usr/include/sys/machlock.h \  
   /usr/include/sys/dki_lkinfo.h /usr/include/sys/dl.h \  
   /usr/include/sys/sleepq.h /usr/include/sys/turnstile.h \  
   /usr/include/sys/pirec.h /usr/include/sys/mutex.h \  
   /usr/include/sys/rwlock.h /usr/include/sys/semaphore.h \  
   /usr/include/sys/condvar.h /usr/include/sys/cred.h /usr/include/sys/uio.h \  
   /usr/include/vm/seg_enum.h /usr/include/sys/poll.h \  
   /usr/include/sys/strmdep.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/sys/byteorder.h \  
   /usr/include/netinet/tcp.h /usr/include/netdb.h \  
   ../../../share/epicsH/error.h /usr/include/errno.h \  
   /usr/include/sys/errno.h /usr/include/syslog.h /usr/include/sys/syslog.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/stdarg.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/va-sparc.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/sys/stat.h \  
   ../../../share/epicsH/avl.h ../../../share/epicsH/msgMon.h  
 hsInit.o: ../../../share/src/hsync/hsInit.c \  
   ../../../share/src/hsync/hsmain.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/sys/param.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/sys/types.h \  
   /usr/include/sys/feature_tests.h /usr/include/sys/machtypes.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/sys/isa_defs.h \  
   /usr/include/sys/select.h /usr/include/sys/time.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/time.h \  
   /usr/include/sys/siginfo.h /usr/include/sys/machsig.h \  
   /usr/include/sys/unistd.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/string.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/stdio.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/signal.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/sys/signal.h \  
   /usr/include/sys/procset.h /usr/include/sys/socket.h \  
   /usr/include/sys/netconfig.h /usr/include/sys/ioctl.h \  
   /usr/include/sys/fcntl.h /usr/include/netinet/in.h \  
   /usr/include/sys/stream.h /usr/include/sys/vnode.h \  
   /usr/include/sys/t_lock.h /usr/include/sys/machlock.h \  
   /usr/include/sys/dki_lkinfo.h /usr/include/sys/dl.h \  
   /usr/include/sys/sleepq.h /usr/include/sys/turnstile.h \  
   /usr/include/sys/pirec.h /usr/include/sys/mutex.h \  
   /usr/include/sys/rwlock.h /usr/include/sys/semaphore.h \  
   /usr/include/sys/condvar.h /usr/include/sys/cred.h /usr/include/sys/uio.h \  
   /usr/include/vm/seg_enum.h /usr/include/sys/poll.h \  
   /usr/include/sys/strmdep.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/sys/byteorder.h \  
   /usr/include/netinet/tcp.h /usr/include/netdb.h \  
   ../../../share/epicsH/error.h /usr/include/errno.h \  
   /usr/include/sys/errno.h /usr/include/syslog.h /usr/include/sys/syslog.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/stdarg.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/va-sparc.h \  
   /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/sys/stat.h \  
   ../../../share/epicsH/avl.h ../../../share/epicsH/msgMon.h  

Legend:
Removed from v.1.1  
changed lines
  Added in v.1.2

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.30